Avizul de principiu

  1. Certificat urbanism – copie
  2. Fișă tehnică
  3. Plan de încadrare în zonă
  4. Plan de situație
Completând formularul de mai jos puteți genera cererea în format electronic (.PDF) pe care să o tipăriți!

Cerere pentru obtinererea avizului de principiu

Nume 
Prenume 
Judet 
Localitate 
Strada 
Nr. 
Obiectivul pentru care se solicita avizul