Cerere pentru modificare numărului de persoane

CĂTRE,

            S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE S.A. CÂMPIA TURZII

 

            Subsemnatuldomiciliat în

str.nr., prin prezenta vă rog să-mi aprobați radierea  de la plata gunoiului menajer 
a  unui număr de persoane, rămânând la adresa de mai sus un număr de persoane, din următoarele:           

Motive:

În susținerea cererii mele anexez prezentei, fotocopii după următoarele acte:

           

            Data