Cerere reziliere contract

Firma:

Către,

SC COMPANIA DE SALUBRITATE SA CÂMPIA TURZII

Firma cu sediul în str. nr.sc. et. ap.

Prin prezenta, solicit REZILIEREA contractului de salubritate din următoarele  motive:

Declar pe propria-mi răspundere că societatea nu mai funcționează la adresa sus menționată și nu are restanțe față de unitatea dumneavoastră.

Dacă s-a mutat pe raza municipiului Câmpia Turzii se va menționa noua adresă,str. nr.sc. et. ap.

Data