Cerere suspendare contract

Firma:

Către,

SC COMPANIA DE SALUBRITATE SA CÂMPIA TURZII

Firma cu sediul în str. nr.sc. et. ap.

Prin prezenta, solicit SUSPENDAREA EXECUTĂRII contractului de salubritate, pentru Punctul de Lucru situat pe str., nr.din următoarele  motive:

Declar pe propria-mi răspundere că societatea nu mai desfășoară activități economice la adresa sus menționată și nu are restanțe față de unitatea dumneavoastră.

Dacă s-a mutat pe raza municipiului Câmpia Turzii se va menționa noua adresă,str. nr.sc. et. ap.

Data