Anunț privind taxa speciala pentru salubrizare n municipiul Cmpia Turzii

Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.07.2015, a hotarat instituirea taxei speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora pentru toți utilizatorii serviciului –persoane fizice, care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau prin asociațiile de proprietari, sau a căror contract a fost reziliat ca urmare a neplății serviciului de salubrizare. Taxa specială de salubrizare se percepe și de la chiriașii imobilelor aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii sau în proprietatea privată a persoanelor fizice, care nu încheie contracte cu operatorul serviciului de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi 15 lei/luna/persoana si se se va calcula în funcție de numărul persoanelor din familie, respectiv numărul locatarilor existenți la adresa respectivă. Mentionam ca tariful actual prevazut prin contractul de salubritate este de 6,57 lei/luna/persoana.

Pentru a evita eventualele neplaceri, rugam beneficiarii serviciului de salubritate care nu au incheiat contract cu SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA, sau care nu au declarat numarul real de persoane, sa se prezinte la sediul societatii pentru a reglementa problema.

Va multumim.

30 Iulie 2015